Prekidi u vodosnadbevanju naselja Senjak i Bukovica

JKP “Komunalno“ obaveštava da zbog pucanja cevi na magistralnom cevovodu bez vode će ostati korisnici naselja Senjak i Bukovica do od 10:00časova do daljeg. Popravku cevovoda otežava i nestanak struje pa molimo građane da imaju strpljenja.

Logo text

Prekidi u Vodosnadbevanju

Zbog kvara na vodovodnoj mreži korisnici vode u ulici od ”DAREXA” ( kod bivše Tepihare)  do reke Grabovice neće imati vode od 07:30h do 11:00h.

front-image_drinking-water

Određivanje privremenog parkirališta za vreme Nušićijade

O D L U K A
o utvrđivanju cenovnika parkiranja na privremenom parkiralštu

Ovom odlukom utvrđuje se cena parkiranja motornih vozila na privremenom parkiralištu za putničke automobile na Jelića polju u Ivanjici, na katastarskoj parceli 1757/2 KO Ivanjica, za vreme održavanja festivala ,,Nušićijada” u trajanju od 26.08.2016.godine zaključno sa 28.08.2016.godine.

 Za pristup radi parkiranja motornih vozila na privremenom parkiralištu iz tačke I ove odluke, na ulazu u parkiralište prodaje se celodnevna parking karta sa važenjem u kalendarskom danu u kojem je kupljena, po ceni od 250,00 dinara.

Logo text

Prekidi u Vodosnadbevanju

Zbog pucanja cevi na vodovodnoj mreži u periodu od 12-16 časova vode neće imati korisnici ulica Venijamina Marinkovića ( od Doma invalida do Bradića potoka), Kej Oslobođenja, Braće Rajković, Milana Mihailovića, Perse Rajević, Javorska, Boška Petrovića i deo Nikolićeve od kružnog toka…

Logo 2 header.fw