Daily Archives: October 1, 2014

Vodosnabdevanje u ulici V. Marinkovića

Zbog učestalih prekida u vodosnabdevanju do kojih dolazi usled radova na zameni vodovodnih cevi  u ulici Venijamina Marinkovića,  JKP “Komunalno” je ispred hotela “Park” postavilo cisternu sa vodom. Ona će na tom mestu biti svakog radnog dana od 7 do 19 sati tokom čitave nedelje.

Cisterna