Daily Archives: December 26, 2014

Promena računa za vodu

Od januara 2015. godine JKP ”Komunalno” uvodi novi programski sistem koji će omogućiti korisnicima da ubuduće račune za vodu dobijaju na kućnu adresu. Korisnici će ubuduće imati mogućnost plaćanja računa na blagajni preduzeća ( bez provizije ) ili u bilo kojoj banci ili pošti popunjavanjem uplatnice dobijene uz račun.

Model računa za vodu

Model računa za vodu

Takođe će kao što se vidi u primeru modela računa stavke  koje korisnik plaća biti detaljno opisane i odvojene po sekcijama. Na ovaj način JKP ”Komunalno” želi da olakša korisnicima dalje korišćenje njihovih usluga.

Zabranjeno Parkiranje na prostoru Jelića polje ( ”Sajmišta”

Od 26.12.2014. godine po odluci opštine  zabranjeno je parkiranje na ovom prostoru.

Zabranjeno Parkiranje

Zabranjeno Parkiranje

Ukoliko je potrebno da se vozilo isparkira sa ovog prostora javiti se na tel: 032/662-549

ili dežurnom licu:

Damljanović Radojica 22.12.2014-29.12.2014

064/8273102

Kostić Miljojko 29.12.2014-05.01.2015

064/8273117