Monthly Archives: February 2015

Raspored Cisterni sa vodom

Cisterna

Ivanjičani će  imati na raspolaganju ukupno  4 stacionarne cisterne sa  pijaćom vodom,zahvaljujući kolegama iz Arilja i Požege koje će biti postavljene na vrhu ulice Milinka Kušića ,kod Doma Kulture, Doma Zdravlja  i kod Špik-a za vreme popravke vodovodne mreže.
Cisterne će biti mobilne pa će se po potrebi pomerati na više lokacija.

Prekidi u vodosnadbevanju zbog pucanja cevi

Zbog pucanja cevi kod Crnjevskog mosta produženi su radovi na vodovodnoj mreži zbog otklanjanja kvara.  Voda će biti obustavljena potrošačima na relaciji od Crnjeva ka Lučkoj reci, kao i od Lučke reke do Doma invalida dok u ostalim reonima će biti smanjen pritisak vode DO DALJNJEG.

U međuvremenu cisterne sa pijaćom vodom biće raspoređene na vrhu ulice Milinka Kušića i Mrkočevcu!

Cisterne sa pijaćom vodom raspoređuju se po gradu

Cisterna

Ivanjičani će  imati na raspolaganju 2 stacionarne cisterne sa  pijaćom vodom koje će biti postavljene na vrhu ulice Milinka Kušića i na raskrsnici  ulica Milojice Nikolića i Venijamina Marinkovića za vreme popravke vodovodne mreže.

Prekid u vodosnadbevanju na relaciji Lučka Reka- Crnjevo

Zbog pucanja cevi   dana 27.02.2015.godine, u vremenu od 07.00 hdo 14.00 h, biće obustavljena isporuka vode  na relaciji od Crnjeva ka Lučkoj reci, kao i od Lučke reke do Doma invalida dok u ostalim reonima će biti smanjen pritisak vode.

Radovi