Monthly Archives: March 2015

Sat za našu planetu: Isključite svetlo večeras tačno u 20:30h

Sat za našu planetu”

sat-za-nasu-planetu-700x525

Klimatske promene sve više utiču na našu planetu. Povodom toga, 2007. godine pokrenuta je akcija “Earth Hour” (SAT ZA NAŠU PLANETU) koja za cilj ima podizanje svesti ljudi o ovom problemu.

Naime, svake godine se, obično krajem marta, apeluje na ljude širom planete da na sat vremena isključe svetlo i što je više moguće elektronskih uređaja, kako bi se makar malo uštedela energija.

Brojne kompanije podržavaju ovu akciju koju organizuje Svetska fondacija za prirodu (WWF), a među njima je i domaća IT kompanija ComTrade. Ove godine će se akcija “Sat za našu planetu” održati večeras 28. marta od 20.30 do 21. 30. Pozivaju se svi ljudi da ozbiljno shvate problem klimatskih promena, i na ovaj način makar malo doprinesu njegvom rešavanju.

Obaveštenje za građane

JKP ”KOMUNALNO” poziva sva lica kojima je Mesna zajednica odobrila korišćenje grobnih mesta na Palibrčkom groblju da dostave dokumenta kao dokaz prava korišćenja .

Zainteresovana lica trebaju da se obrate nadležnoj službi komunalnog preduzeća u upravnoj zgradi u centru, radnim danom od 7:00 do 15:00 časova, radi ostvarivanja svog prava na ta grobna mesta.
JKP ”Komunalno” će slobodno raspolagati preostali prostorom za sahranjivanje na groblju za koja lica ne dostave tražena dokumenta.
ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE JE 30.04.2015
Kontakt telefon: 032/662-549

Palibrcko

Obaveštenje za korisnike o ispavnosti vode za piće

Obaveštavamo korisnike da je na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzetih uzoraka vode iz mreže gradskog vodovoda u Ivanjici u periodu od 01.03. do 03.03.2015. godine,  koji pokazuju fizičko-hemijsku i mikrobiološku ispravnost prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a nakon sanacije kvara na glavnom cevovodu, Zavod za javno zdravlje Čačak objavio stručno mišljenje da je voda iz mreže gradskog vodovoda u Ivanjici higijenski ispravna i da se može koristiti za piće.

front-image_drinking-water

Obaveštenje o ispravnosti vode za piće

Obaveštavamo korisnike da su sve analize vode za piće urađene u laboratoriji komunalnog preduzeća  pokazale da je voda higijenski ispravna. Imajući u vidu da je prethodne sedmice obustava u isporuci vode trajala duže od 24 časa, Zavod za javno zdravlje Čačak je preporučio da se voda ne koristi za piće dok tri uzastopna rezultata ne pokažu da je voda higijenski ispravna kako nalaže procedura predviđena Pravilnikom o dezinfekciji i pregledu vode za piće. Do sada urađene analize Zavoda pokazuju dobre rezultate, ali je Zavod preporučio da se voda ne koristi za piće dok se ne dobiju rezultati biološkog pregleda vode koji se očekuju u petak 06.marta 2015.godine. O rezultatu biološkog pregleda obavestićemo blagovremeno javnost. Do tada, Zavod preporučuje da se voda koristi za kuvanje, pranje i higijenske potrebe.

Logo-full