Monthly Archives: April 2015

Obustava saobraćaja

zabranasaobracaja

Obaveštavamo Vas da zbog otklanjanja kvara na javnoj kanalizacionoj mreži fekalne kanalizacije, postoji potreba potpune obustave saobraćaja u ulici Branislava Nušića od poslovne zgrade JP ,,Direkcija za izgradnju” Ivanjica do raskrsnice sa Javorskom ulicom kod kancelarije advokata Bojovića, i to dana 04.05.2015.godine (ponedeljak) i eventualno sledećeg dana 05.05.2015.godine (utorak) u vremenu od 07:00 časova do 15:00 časova.

Obaveštenje za građane o primarnoj selekciji otpada

OBAVEŠTENjE

reciklaza_3_it_uredjaja_1366035578

Obaveštavamo Vas da ste obavezni, u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik Republike Srbije br.36/2009) i Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/2009 i 88/2010), da vršite odvajanje suvog otpada (plastiku, limenke, tetrapak, papir, karton, kese, folije, staru garderobu, trake, obuću) u džakove koje ćete dobiti od strane JKP “Komunalno”.

Sakupljanje suvog otpada počeće od subote 16.05.2015 godine u ulicama Boška Petrovića, Milinka Kušića (od Gliječkog potoka do Javorske), Miće Matovića, Njegoševa, Javorska, Majora Ilića, Nušićeva, deo ulice Cvetka Zečevića do Žičanog mosta.

Podela kesa vršiće se počev od 04.05.2015 godine.

Razvrstane otpatke na napred opisan način, obavezni ste da iznesete u terminu do 08:30h svake subote, ispred vaših stambenih objekata (pored kante za ostali otpad), a kartonsku ambalažu raspakujte i stavite pored džaka, nakon čega će otpad biti uklonjen od strane komunalne službe.

Komunalno preduzeće će odvoz, na ovaj način, vršiti svake subote u predviđenom terminu.

Pre nego što iskoristite sve džakove javite se u garažu JKP-a ili na broj dežurne službe
064/8840444 radi dogovora o daljem preuzimanju džakova.

Molimo vas da ispoštujete navedene obaveze odvajanja otpada, da biste izbegli kaznene odredbe propisane zakonom.

Obaveštenje za pravna lica o primarnoj selekciji otpada

Obaveštavamo pravna lica iz Ivanjice sa sedištima u ulicama Milinka Kušića od Gliječkog potoka do Javorske (glavna ulica) i Venijamina Marinkovića od Javorske do raskrsnice sa Nikolićevom, da su dužni, shodno odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (,,Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009) i Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/2009 i 88/2010), da vrše izdvajanje suvog otpada (plastična, limena i staklena (nelomljena) ambalaža, folije, kese, trake) u džakove koje su dobili od JKP ”Komunalno” .
Sakupljanje suvog otpada počeće 04.05.2015. godine.
Razvrstane otpatke, na napred opisan način, dužni ste da iznesete ispred Vaših poslovnih prostorija (džakovi da budu vezani),izuzev za kartonsku ambalažu koju ste dužni da posebno raspakujete i stavite pored džaka, u vremenu od 8,00 do 8,30 časova (nikako pre ili kasnije) nakon čega će biti uklonjeno od strane našeg preduzeća.

Komunalno preduzeće će odvoz, na ovaj način ostavljenih otpadaka, vršiti svakog jutra.

Pre nego što iskoristite sve džakove javite se u garažu JKP-a ili na broj dežurne službe 064/8840444 radi dogovora o daljem preuzimanju džakova.
Za sva lica koja ne postupe u skladu sa datim uputstvom, propisana je novčana kazna do 3.000.000,00 dinara odredbama Zakona o upravljanju otpada.

reciklaza_3_it_uredjaja_1366035578

Obaveštenje za građane

Obaveštavaju se vlasnici čija su vozila parkirana na Jelića polju – Sajmištu da ista uklone do 4. Maja 2015. godine zbog održavanja vašara.

JKP ”Komunalno” Ivanjica

Logo