Ф 2016.

Нађени кључеви у Нушићевој улици

Дана 24.01.2016. године пронађени су кључеви од аутомобила непознате марке у улици Бранислава Нушића. Странка која је изгубила кључеве исте може преузети у дирекцији ЈКП “Комунално“ у паркинг сервису сваког радног дана од 07х до 21х.

Позив за подношење понуда- материјал за гробље

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је грађевински материјал за погребне услуге. . Назив и …

Позив за подношење понуда- материјал за гробље Прочитај више »

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – течни хлор и натријум хипохлорит

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс У п у ћ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара Предмет набавке је Течни хлор и натријум хипохлорит. Назив и ознака из општег речника набавке – …

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – течни хлор и натријум хипохлорит Прочитај више »

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – натријум силикат

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс У п у ћ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара Предмет набавке је Течни хлор и натријум хипохлорит. Назив и ознака из општег речника набавке – …

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – натријум силикат Прочитај више »

Обавештење за возаче

ЈКП “Комунално“ Ивањица моли све грађане, преставнике фирми и организација да привремено помере возила паркирана у улицама Милинка Кушића, Миће Матовића, Бошка Петровића, Бранислава Нушића и Његошевој како би несметано очистили снег са улица и тротоара у Недељу 10.01.2016. године.

Позив за подношење понуда за набавку добара Алуминијум сулфата

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је алуминијум сулфат. Назив и ознака из општег речника …

Позив за подношење понуда за набавку добара Алуминијум сулфата Прочитај више »

Позив за подношење понуде у поступку набавке јавних добара-горива

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца Предмет јавне …

Позив за подношење понуде у поступку набавке јавних добара-горива Прочитај више »