Ф 2016.

Обновљен Возни парк ЈКП “Комунално“

Возни парк ЈКП “Комунално“  купио је нови камион аутосмећару. За избор најповољније понуде, конкурсном документацијом наручиоца био је одређен критеријум најниже понуђене цене. Цена аутосмећаре: 11.749.142,98 динара без пореза надодату вредност.Уговор о јавној набавци је додељен Групи понуђача чији је носилац привредно друштво ,,Wест труцк“ д.о.о. Земун, са седиштем у Замуну, Ауто пут Београд – Нови Сад бр.150Д,ПИБ 100575556, …

Обновљен Возни парк ЈКП “Комунално“ Прочитај више »