Daily Archives: August 2, 2016

JKP ”Komunalno” poziva građane i pravna lica

Logo text

ЈКП „Комунално“ Ивањица позива и упозорава грађане и правна лица који су прикључени на јавну водоводну мрежу, а да притом нису регистровани као корисници, да се у што краћем року, а најкасније до 31.08.2016.године, обрате правној служби комуналног предузећа, ради легализације прикључка. Од 01.09.2016.године биће спроведена опсежна акција провере неовлашћених прикључака. За све који у остављеном року не поступе сходно наводима у овом обавештењу, предузеће се одговарајуће мере у складу са законом укључујући и искључење објекта са јавног водовода.
За све додатне информације можете се обратити, од понедељка до петка у времену од 700 до 1500 часова, правној служби ЈКП „Комунално“ Ивањица на спрату управне зграде предузећа у улици Бошка Петровића.

Obaveštenje za korisnike komunalnih usluga

Logo 2 header.fw

JKP „Komunalno“ Ivanjica poziva i upozorava građane i pravna lica da bez odlaganja, izmire svoje dospele obaveze prema preduzeću, za komunalne, pogrebne i usluge parkirališta, na blagajni ili preko tekućeg računa preduzeća čiji je broj naznačen u računima i dnevnim parking kartama. Preduzeće je već preduzelo mere radi prinudne naplate potraživanja. Za sva dugovanja većeg iznosa biće omogućen reprogram duga. Korisnici koji ne izmire svoje obaveze biće isključeni sa javnog vodovoda, a naplata će se sprovesti putem postupka izvršenja kod javnih izvršitelja, u kom slučaju će iznos duga biti uvećan za troškove isključenja, troškove izvršenja i zakonsku zateznu kamatu.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti, svim radnim danima u vremenu od 700 do 1500 časova, pravnoj službi JKP „Komunalno“ Ivanjica na spratu upravne zgrade preduzeća u ulici Boška Petrovića.