Ф 2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара грађевинског материјала за погребне услуге

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је грађевински материјал за погребне услуге. . Назив и …

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара грађевинског материјала за погребне услуге Прочитај више »

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – натријум силикат

На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс У п у ћ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни …

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – натријум силикат Прочитај више »

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – течни хлор и натријум хипохлорит

На основу члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс У п у ћ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара Предмет набавке је …

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – течни хлор и натријум хипохлорит Прочитај више »

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке водоводног материјала

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је водоводни материјал. . Назив и ознака из општег …

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке водоводног материјала Прочитај више »

Позив за јавну набавку горива

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца Опис предмета …

Позив за јавну набавку горива Прочитај више »

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке алуминијум сулфата

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је алуминијум сулфат. Назив и ознака из општег речника …

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке алуминијум сулфата Прочитај више »

Јавна набавка мале вредности добра електричне енергије

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра Предмет јавне набавке је електрична енергија која се испоручује на мерним местима …

Јавна набавка мале вредности добра електричне енергије Прочитај више »

Прекиди у водоснадбевању

Због пуцања цеви, биће прекинуто водоснадбевање корисницима од Дома Инвалида до цркве Цара Константина и Царице  Јелене у временском интервалу од 11:0 часова до 15:00 часова. Такође се моле грађани да изолују и утопле своје шахте и унутрашњне инсталације које због екстремно ниских температура леде.