Јавна набавка мале вредности радова на изградњи наставака кракова 1 и 2 водоводне мреже у насељу Дубрава

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова Предмет јавне набавке су радови на изградњи наставака кракова 1 и 2 …

Јавна набавка мале вредности радова на изградњи наставака кракова 1 и 2 водоводне мреже у насељу Дубрава Прочитај више »