Ф 2018.

Јавна набавка ХТЗ опреме

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је лична заштитна опрема. Назив и ознака из општег …

Јавна набавка ХТЗ опреме Прочитај више »

Јавна набавка алуминијум сулфата

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је алуминијум сулфат. Назив и ознака из општег речника …

Јавна набавка алуминијум сулфата Прочитај више »

Јавна набавка натријум силиката

ЈКП ,,ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА  НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕНјУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-15/2018 НАБАВКА НАТРИЈУМ СИЛИКАТА (ВОДЕНОГ СТАКЛА) Датум и време: Крајњи рок за достављање понуда: 24.01.2018.године до 10,00 часова Јавно отварање: 24.01.2018.године у 10,15 часова ИВАНјИЦА, ЈАНУАР 2018.ГОДИНЕ На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним …

Јавна набавка натријум силиката Прочитај више »

Јавна набавка грађевинског материјала за погребне услуге

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је грађевински материјал за погребне услуге. . Назив и …

Јавна набавка грађевинског материјала за погребне услуге Прочитај више »

Јавна набавка горива

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца Опис предмета …

Јавна набавка горива Прочитај више »

Јавна набавка електричне енергије

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра Предмет јавне набавке је електрична енергија која се испоручује на мерним местима …

Јавна набавка електричне енергије Прочитај више »

Прекиди у водоснадбевању

Због квара на водоводној мрежи корисници улица Јаворске, Бошка Петровића и део Милојице Николића код кружног тока неће имати воде у временском интервалу од 08:15х до 12:00х.

Јавна набавка заштитне опреме

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је лична заштитна опрема. Назив и ознака из општег …

Јавна набавка заштитне опреме Прочитај више »