Јавно надметање за продају половних возила у ЈКП “Ивањица“

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016 и 113/2017)  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА  О Б Ј А В Љ У Ј Е  ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА Предмет јавног надметања ради продаје су половна возила са следећим почетним ценама: путничко моторно …

Јавно надметање за продају половних возила у ЈКП “Ивањица“ Прочитај више »