Ф 2018.

Јавна набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Предмет јавне набавке су добра – специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање …

Јавна набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система Прочитај више »

Јавна набавка услуга осигурања имовина и лица

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга Предмет јавне набавке су услуге – осигурање имовине и лица. Назив и …

Јавна набавка услуга осигурања имовина и лица Прочитај више »