Ф 2019.

Јавна набавка поправке и одржавања водомера

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга Предмет јавне набавке су услуге – поправке и одржавање водомера. Назив и …

Јавна набавка поправке и одржавања водомера Прочитај више »

Обавештење о привременој забрани паркирања

Због обилних снежних падавина и велике количине снега и леда на коловозу и тротоарима забрањује се паркирање и привремено се укидају улична паркинг места: Дана 25. јанурара 2019. године од 12 часова у улици Бранислава Нушића, у делу од раскрснице са Његошевом улицом до Градске пијаце. дана 26. јануара 2019 године у улици Милинка Кушића …

Обавештење о привременој забрани паркирања Прочитај више »

Јавна набавка ел- енергије

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра Предмет јавне набавке је електрична енергија која се испоручује на мерним местима …

Јавна набавка ел- енергије Прочитај више »

Јавна набавка натријум силиката

На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс У п у ћ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни …

Јавна набавка натријум силиката Прочитај више »

Јавна набавка течног хлора

На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс У п у ћ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни …

Јавна набавка течног хлора Прочитај више »

Јавна набавка грађевинског материјала за погребне услуге

15818,1На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је грађевински материјал за погребне услуге. . Назив и …

Јавна набавка грађевинског материјала за погребне услуге Прочитај више »

Јавна набавка алуминијум сулфата

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је алуминијум сулфат. Назив и ознака из општег речника …

Јавна набавка алуминијум сулфата Прочитај више »

Јавна набавка горива

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца Опис предмета …

Јавна набавка горива Прочитај више »