Ф 2020.

Јавна набавка водоводног материјала

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је водоводни материјал. Назив и ознака из општег речника …

Јавна набавка водоводног материјала Прочитај више »

Јавна набавка течног хлора и натријум хипохлорита

ЈКП ,,ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-14/2020 НАБАВКА ТЕЧНОГ ХЛОРА И НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТА Крајњи рок за достављање понуда: 31.01.2020.године до 11,00 часова Јавно отварање: 31.01.2020.године у 11,45 часова ИВАЊИЦА, ЈАНУАР 2020.ГОДИНЕ На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама и …

Јавна набавка течног хлора и натријум хипохлорита Прочитај више »

Јавна набавка натријум силиката

ЈКП ,,ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-15/2020 НАБАВКА НАТРИЈУМ СИЛИКАТА (ВОДЕНОГ СТАКЛА) Крајњи рок за достављање понуда: 31.01.2020.године до 11,00 часова Јавно отварање: 31.01.2020.године у 11,30 часова ИВАЊИЦА, ЈАНУАР 2020.ГОДИНЕ На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама и члана …

Јавна набавка натријум силиката Прочитај више »

Јавна набавка алуминијум сулфата

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је алуминијум сулфат. Назив и ознака из општег речника …

Јавна набавка алуминијум сулфата Прочитај више »

Јавна набавка грађевинског материјала за погребне услуге

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је грађевински материјал за погребне услуге. Назив и ознака …

Јавна набавка грађевинског материјала за погребне услуге Прочитај више »

Јавна набавка горива

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца Опис предмета …

Јавна набавка горива Прочитај више »

Јавна набавка електричне енергије

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра Предмет јавне набавке је електрична енергија која се испоручује на мерним местима …

Јавна набавка електричне енергије Прочитај више »