Monthly Archives: March 2020

O B A V E Š T E Nj E

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, u toku vanrednog stanja proglašenog na teritoriji Republike Srbije, do drugačije odluke nadležnih organa, u JKP ,,Ivanjica'' obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta. Sva pitanja, prigovori, reklamacije, zahtevi, molbe i slično, mogu se podneti pisanim putem preko pošte ili putem elektronske pošte na e-mail: jakopko@mts.rs. Zahtevi koji podrazumevaju hitno reagovanje i zahtevi za davanje servisnih informacija mogu se upućivati putem dežurnog telefona: 065/8840-444.

JKP ,,IVANjICA”

Obaveštenje korisnicima

Poštovani korisnici, povodom proglašene vanredne situacije JKP ”Ivanjica” obaveštava svoje korisnike da svoje mesečne račune mogu zatražiti da im se dostavi na e-mail. Svi takvi zahtevi mogu se uputiti na e-mail racuni@jkpivanjica.rs . Takođe sva fizička i pravna lica mogu registrovati svoje e-mail naloge da im se i u budućnosti mesečni računi dostavljaju elektronskim putem. Potrebno je samo da se u poslatom mejlu navede korisnički broj korisnika i naziv firme ili ime i prezime korisnika kao i mail na koji bi se računi dostavljali.

JKP Ivanjica