Позив за подношење понуда за закуп земљишта

НАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈНЗАКУП ЗЕМЉИШТАСтрана 1/ 20ЈКП ,,ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦАНАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДАПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМАБР. 2-2-28/2022НАБАВКА ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЗАКУПАДатум и време:Крајњи рок за достављање понуда: 30.08.2022.године до 13,00 часоваЈавно отварање: 30.08.2022.године у 13,30 часоваИВАЊИЦА, АВГУСТ 2022.ГОДИНЕНАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈНЗАКУП ЗЕМЉИШТАСтрана …

Позив за подношење понуда за закуп земљишта Прочитај више »