Nastavljeno čišćenje snega

Radnici  JKP”Komunalno” i danas su angažovani na čišćenju snega u gradu i ostaće na terenu sa punom mehanizacijom dok za to bude bilo potrebe.

Čišćenje snega počelo je u subotu 10.01.2014, ali je usled vremenskih neprilika trenutno obustavljeno. Kako su se vremenski uslovi poboljšali radnici JKP-a sa ccelokupnom mehanizacijom ostaće na terenu dok se ne očisti grad.

13f9d550e9dafc0b36774f5def1f27c9f3592feed507a925c7139575ce4c7816

291d423664525e7345cefb967ff5d90bb122df124c0cd669a1c53c4c2651dcc0

818b589fa85ae3c42e8629f53287c4c2224a5c745e5974d77376155150fa80da

8c43342827377b45b9adaf7437dd4fa9169c838cbb0bc74fa87dc8dfbb5ed688