O B A V E Š T E Nj E

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, u toku vanrednog stanja proglašenog na teritoriji Republike Srbije, do drugačije odluke nadležnih organa, u JKP ,,Ivanjica'' obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta. Sva pitanja, prigovori, reklamacije, zahtevi, molbe i slično, mogu se podneti pisanim putem preko pošte ili putem elektronske pošte na e-mail: jakopko@mts.rs. Zahtevi koji podrazumevaju hitno reagovanje i zahtevi za davanje servisnih informacija mogu se upućivati putem dežurnog telefona: 065/8840-444.

JKP ,,IVANjICA”