Obaveštenje korisnicima Parking Usluga

Logo 2 header.fw

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJUUGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATERI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – TELEKOM SRBIJA, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TA DA SE KORISNICIMA ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARTI.