Obaveštenje o ispravnosti vode za piće

Obaveštavamo korisnike da su sve analize vode za piće urađene u laboratoriji komunalnog preduzeća  pokazale da je voda higijenski ispravna. Imajući u vidu da je prethodne sedmice obustava u isporuci vode trajala duže od 24 časa, Zavod za javno zdravlje Čačak je preporučio da se voda ne koristi za piće dok tri uzastopna rezultata ne pokažu da je voda higijenski ispravna kako nalaže procedura predviđena Pravilnikom o dezinfekciji i pregledu vode za piće. Do sada urađene analize Zavoda pokazuju dobre rezultate, ali je Zavod preporučio da se voda ne koristi za piće dok se ne dobiju rezultati biološkog pregleda vode koji se očekuju u petak 06.marta 2015.godine. O rezultatu biološkog pregleda obavestićemo blagovremeno javnost. Do tada, Zavod preporučuje da se voda koristi za kuvanje, pranje i higijenske potrebe.

Logo-full