Obaveštenje za građane

JKP ”KOMUNALNO” poziva sva lica kojima je Mesna zajednica odobrila korišćenje grobnih mesta na Palibrčkom groblju da dostave dokumenta kao dokaz prava korišćenja .

Zainteresovana lica trebaju da se obrate nadležnoj službi komunalnog preduzeća u upravnoj zgradi u centru, radnim danom od 7:00 do 15:00 časova, radi ostvarivanja svog prava na ta grobna mesta.
JKP ”Komunalno” će slobodno raspolagati preostali prostorom za sahranjivanje na groblju za koja lica ne dostave tražena dokumenta.
ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE JE 30.04.2015
Kontakt telefon: 032/662-549

Palibrcko