Obaveštenje za građane

ZBOG DRŽAVNIH PRAZNIKA ADMINISTRACIJA,BLAGAJNA PREDUZEĆA KAO I PARKING SERVIS KOMUNALNOG PREDUZEĆA NEĆE RADITI U PERIODU OD 10.-13. APRILA 2015. GODINE:

JKP ”KOMUNALNO”
IVANJICA

Logo