Obaveštenje za građane

Obaveštavaju se vlasnici čija su vozila parkirana na Jelića polju – Sajmištu da ista uklone do 4. Maja 2015. godine zbog održavanja vašara.

JKP ”Komunalno” Ivanjica

Logo