Obaveštenje za građane o primarnoj selekciji otpada

OBAVEŠTENjE

reciklaza_3_it_uredjaja_1366035578

Obaveštavamo Vas da ste obavezni, u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik Republike Srbije br.36/2009) i Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/2009 i 88/2010), da vršite odvajanje suvog otpada (plastiku, limenke, tetrapak, papir, karton, kese, folije, staru garderobu, trake, obuću) u džakove koje ćete dobiti od strane JKP “Komunalno”.

Sakupljanje suvog otpada počeće od subote 16.05.2015 godine u ulicama Boška Petrovića, Milinka Kušića (od Gliječkog potoka do Javorske), Miće Matovića, Njegoševa, Javorska, Majora Ilića, Nušićeva, deo ulice Cvetka Zečevića do Žičanog mosta.

Podela kesa vršiće se počev od 04.05.2015 godine.

Razvrstane otpatke na napred opisan način, obavezni ste da iznesete u terminu do 08:30h svake subote, ispred vaših stambenih objekata (pored kante za ostali otpad), a kartonsku ambalažu raspakujte i stavite pored džaka, nakon čega će otpad biti uklonjen od strane komunalne službe.

Komunalno preduzeće će odvoz, na ovaj način, vršiti svake subote u predviđenom terminu.

Pre nego što iskoristite sve džakove javite se u garažu JKP-a ili na broj dežurne službe
064/8840444 radi dogovora o daljem preuzimanju džakova.

Molimo vas da ispoštujete navedene obaveze odvajanja otpada, da biste izbegli kaznene odredbe propisane zakonom.