Obaveštenje za korisnike komunalnih usluga

Logo 2 header.fw

JKP „Komunalno“ Ivanjica poziva i upozorava građane i pravna lica da bez odlaganja, izmire svoje dospele obaveze prema preduzeću, za komunalne, pogrebne i usluge parkirališta, na blagajni ili preko tekućeg računa preduzeća čiji je broj naznačen u računima i dnevnim parking kartama. Preduzeće je već preduzelo mere radi prinudne naplate potraživanja. Za sva dugovanja većeg iznosa biće omogućen reprogram duga. Korisnici koji ne izmire svoje obaveze biće isključeni sa javnog vodovoda, a naplata će se sprovesti putem postupka izvršenja kod javnih izvršitelja, u kom slučaju će iznos duga biti uvećan za troškove isključenja, troškove izvršenja i zakonsku zateznu kamatu.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti, svim radnim danima u vremenu od 700 do 1500 časova, pravnoj službi JKP „Komunalno“ Ivanjica na spratu upravne zgrade preduzeća u ulici Boška Petrovića.