Obaveštenje za korisnike o ispavnosti vode za piće

Obaveštavamo korisnike da je na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzetih uzoraka vode iz mreže gradskog vodovoda u Ivanjici u periodu od 01.03. do 03.03.2015. godine,  koji pokazuju fizičko-hemijsku i mikrobiološku ispravnost prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a nakon sanacije kvara na glavnom cevovodu, Zavod za javno zdravlje Čačak objavio stručno mišljenje da je voda iz mreže gradskog vodovoda u Ivanjici higijenski ispravna i da se može koristiti za piće.

front-image_drinking-water