Obaveštenje za pravna lica o primarnoj selekciji otpada

Obaveštavamo pravna lica iz Ivanjice sa sedištima u ulicama Milinka Kušića od Gliječkog potoka do Javorske (glavna ulica) i Venijamina Marinkovića od Javorske do raskrsnice sa Nikolićevom, da su dužni, shodno odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (,,Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009) i Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/2009 i 88/2010), da vrše izdvajanje suvog otpada (plastična, limena i staklena (nelomljena) ambalaža, folije, kese, trake) u džakove koje su dobili od JKP ”Komunalno” .
Sakupljanje suvog otpada počeće 04.05.2015. godine.
Razvrstane otpatke, na napred opisan način, dužni ste da iznesete ispred Vaših poslovnih prostorija (džakovi da budu vezani),izuzev za kartonsku ambalažu koju ste dužni da posebno raspakujete i stavite pored džaka, u vremenu od 8,00 do 8,30 časova (nikako pre ili kasnije) nakon čega će biti uklonjeno od strane našeg preduzeća.

Komunalno preduzeće će odvoz, na ovaj način ostavljenih otpadaka, vršiti svakog jutra.

Pre nego što iskoristite sve džakove javite se u garažu JKP-a ili na broj dežurne službe 064/8840444 radi dogovora o daljem preuzimanju džakova.
Za sva lica koja ne postupe u skladu sa datim uputstvom, propisana je novčana kazna do 3.000.000,00 dinara odredbama Zakona o upravljanju otpada.

reciklaza_3_it_uredjaja_1366035578