Određivanje privremenog parkirališta za vreme Nušićijade

O D L U K A
o utvrđivanju cenovnika parkiranja na privremenom parkiralštu

Ovom odlukom utvrđuje se cena parkiranja motornih vozila na privremenom parkiralištu za putničke automobile na Jelića polju u Ivanjici, na katastarskoj parceli 1757/2 KO Ivanjica, za vreme održavanja festivala ,,Nušićijada” u trajanju od 26.08.2016.godine zaključno sa 28.08.2016.godine.

 Za pristup radi parkiranja motornih vozila na privremenom parkiralištu iz tačke I ove odluke, na ulazu u parkiralište prodaje se celodnevna parking karta sa važenjem u kalendarskom danu u kojem je kupljena, po ceni od 250,00 dinara.

Logo text