Паркинг сервис Ивањица

Паркинг Ивањица црвена зона

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 88/2011), члана 14. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица” бр.9/2012), и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Јавног комуналног предузећа ”Комунално” Ивањица, Наѕорни одбор предузећа, на ВИ седници одржаној дана 27.06.2014.године, донео је следећу:

О Д Л У К У

И Овом одлуком утврђују се цене паркирања моторних возила на јавним паркиралиштима којима управља Јавно комунално предузеће ”Комунално” Ивањица, на подручју Ивањице.

ИИ У цене паркирања урачунат је порез на додату вредност.

ИИИ Цене паркирања моторних возила (путничких аутомобила) утврђују се у следећим износима, и то:

– паркирање у трајању од 60 минута (за сваки започети час) 35,00 динара
– месечна карта за паркирање – физичка лица 2.500,00 динара
– месечна карта за паркирање – правна лица 3.500,00 динара
– повлашћена месечна паркинг карта за станаре 500,00 динара
– повлашћена годишња паркинг карта за станаре 6.000,00 динара
– повлашћена месечна паркинг карта за предузетнике и правна лица 1.700,00 динара
– повлашћена годишња паркинг карта за предузетнике и правна лица 20.400,00 динара
– месечна резервација паркинг места 10.500,00 динара
– годишња резервација паркинг места 126.000,00 динара
– дневна паркинг карта 1.000,00 динара

 

Плаћање паркинга можете извршити СМС-ом на бр. 8321

1.Укуцати у текст поруке комплетан регистарски број возила без размака и специјалних знакова ИЦ000ИЦ

2. Пошаљите поруку на број 8321

3.Поруку са обавештењем сачувајте до истека паркирања

4.Поруку упозорења добићете 5 минута пре истека времена паркирања

Порука обавештења и упозорења

8321:Уплатили сте паркирање за возило ИЦ000ИЦ Ивањици , црвеној зони (35,00 дин/сат) до 13,00 15.12.2014. број карте је 12345678. Сачувајте ову поруку.

8321:У 13,00 15.12.2014. Вам истиче време паркирања за возило ИЦ000ИЦ у Ивањици у црвеној зони.

или куповином паркинг карте на киоску

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДА ПРИЛИКОМ ПЛАЋАЊА ПАРКИНГ КАРТЕ СЛАЊЕМ СМС ПОРУКА ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА, ПРИ ЧЕМУ ОПЕРАТЕРИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА – ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ТЕЛЕНОР И ВИП, ИСТУПАЈУ ИСКЉУЧИВО КАО ЗАСТУПНИЦИ ПАРКИНГ СЕРВИСА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА ОДНОСНОГ УГОВОРА И НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ, ТА ДА СЕ КОРИСНИЦИМА ЗА СВА ЕВЕНТУАЛНО СПОРНА ПИТАЊА МОГУ ОБРАТИТИ ДИРЕКТНО ПАРКИНГ СЕРВИСУ. ТАКОЂЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ПАРКИНГ СЕРВИСУ СМАТРАЋЕ СЕ ИЗМИРЕНИМ КАДА КОРИСНИК ИЗМИРИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОПЕРАТОРУ У ПОГЛЕДУ КУПЉЕНИХ ПАРКИНГ КАРТИ.