Parking Servis

Logo 2 header.fw

Na osnovu člana 28. Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS” br. 88/2011), člana 14. stav 3. Odluke o javnim parkiralištima (,,Službeni list opštine Ivanjica” br.9/2012), i člana 35. stav 1. tačka 19. Statuta Javnog komunalnog preduzeća ”Komunalno” Ivanjica, Nadzorni odbor preduzeća, na VI sednici održanoj dana 27.06.2014.godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

I Ovom odlukom utvrđuju se cene parkiranja motornih vozila na javnim parkiralištima kojima upravlja Javno komunalno preduzeće ”Komunalno” Ivanjica, na području Ivanjice.

II U cene parkiranja uračunat je porez na dodatu vrednost.

III Cene parkiranja motornih vozila (putničkih automobila) utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

– parkiranje u trajanju od 60 minuta (za svaki započeti čas) 35,00 dinara
– mesečna karta za parkiranje – fizička lica 2.500,00 dinara
– mesečna karta za parkiranje – pravna lica 3.500,00 dinara
– povlašćena mesečna parking karta za stanare 500,00 dinara
– povlašćena godišnja parking karta za stanare 6.000,00 dinara
– povlašćena mesečna parking karta za preduzetnike i pravna lica 1.700,00 dinara
– povlašćena godišnja parking karta za preduzetnike i pravna lica 20.400,00 dinara
– mesečna rezervacija parking mesta 10.500,00 dinara
– godišnja rezervacija parking mesta 126.000,00 dinara
– dnevna parking karta 1.000,00 dinara

Plaćanje parkinga možete izvršiti SMS-om na br. 8321

1.Ukucati u tekst poruke kompletan registarski broj vozila bez razmaka i specijalnih znakova IC000IC

2. Pošaljite poruku na broj 8321

3.Poruku sa obaveštenjem sačuvajte do isteka parkiranja

4.Poruku upozorenja dobićete 5 minuta pre isteka vremena parkiranja

Poruka obaveštenja i upozorenja

8321:Uplatili ste parkiranje za vozilo IC000IC Ivanjici , crvenoj zoni (35,00 din/sat) do 13,00 15.12.2014. broj karte je 12345678. Sačuvajte ovu poruku.

8321:U 13,00 15.12.2014. Vam ističe vreme parkiranja za vozilo IC000IC u Ivanjici u crvenoj zoni.

ili kupovinom parking karte na kiosku

Parking karta Ivanjica 35 din