Cenovnik usluga

DSCF5747Cene parkiranja motornih vozila (putničkih automobila) utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

– parkiranje u trajanju od 60 minuta (za svaki započeti čas) 35,00 dinara
– mesečna karta za parkiranje – fizička lica 2.500,00 dinara
– mesečna karta za parkiranje – pravna lica 3.500,00 dinara
– povlašćena mesečna parking karta za stanare 500,00 dinara
– povlašćena godišnja parking karta za stanare 6.000,00 dinara
– povlašćena mesečna parking karta za preduzetnike i pravna lica 1.700,00 dinara
– povlašćena godišnja parking karta za preduzetnike i pravna lica 20.400,00 dinara
– mesečna rezervacija parking mesta 10.500,00 dinara
– godišnja rezervacija parking mesta 126.000,00 dinara
– dnevna parking karta 1.000,00 dinara