Parking Zone

Studija_kontrole_i_upravljanja_parkiranjem_u_Ivanjici

Parking Mesta za Invalide

1. Ulica Branislava Nušića

Broj parking mesta za invalide : 1
Opis: Kod rednog broja kuće 22. Prvo obeleženo parking mesto u ulici Branislava
Nušića.

b.nusica

 2. Ulica Mića Matovića broj parking mesta za invalide : 2

 1-parking mesto

Opis : Ispred objekta broj 25. Prvo parking mesto posle pešačkog prelaza kada se krene suprotno od smera kretanja saobraćaja u ulici Miće Matovića.

micematovica1

2-.parking mesto

 Opis: : Preko puta objekta sa rednim brojem 32. Odnosno poslednje obeleženo parking mesto u ulici Miće Matovića.

m.matovic2

  3.Ulica Milinka Kušića broj parking mesta za invalide : 1

1-Opis: Ugao ulice Milinka Kušića i Njegoševe ulice, prvo parking mesto posle pešačkog prelaza, kada se krene suprotno od smera kretanja saobraćaja u ulici Milinka Kušića.Kod Broja 44.

m.kusica

4.Ulica Boška Petrovića broj parking mesta za invalide : 2 

 1.  parking mesto

 Opis: Na uglu ulice Boška Petrovića i Njegoševe ulice, prvo parking mesto kada se krene suprotno od smera saobraćaja u ulici B. Petrovića .

B.petrovica

 2.  parking mesto

  Opis: Ugao ulice Boška Petrovića i Pešačke zone , prvo parking mesto kada se krene u smeru kretanja saobraćaja u ulici B. Petrovića

b.petrovica2

5. Ulica Venijamina Marinkovića broj parking mesta za invalide: 1

Opis: Prvo parkig mesto  u nizu od osam parking mesta, kada se krene od  „stare robne kuće“  u pravcu Doma Kulture.

d.kulture