Prekidi u vodosnadbevanju celog grada 05.11.2015

Prekid vode

Prekid vode

Dana 05.11.2015 zbog pucanja cevi magistralnog cevovoda na Lučkoj reci doćiće do pada pritiska a kasnije i potpunog nestanka vode u centru grada, naselje od Kaluškog potoka prema Bukovici, naselja Mrkočevac, Kušićan u vremenskom intervalu od 08:00h do 14:00h.

Cisterne će biti postavljene u centru grada i Mrkočevcu, a po potrebi će menjati lokacije.

 

                                                                                                          Direktor tehničkog sektora

                                                                                                          _________________

                                                                                                          Milan Tankosić