Prekidi u vodosnadbevanju zbog kvara na mreži

Prilikom izvođenja radova JP ”Putevi”, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži zbog čega neće imati vode korisnici naselja Raščići, Marina reka i Šumljanska ulica  u vremenskom intervalu od 09:30h do 10:30h.

Pukla Cev