Prekidi u Vodosnadbevanju

Dana 09.01.2015. godine u vremenu od 09h do 16h zbog kvara na magistralnom cevovodu  f400mm doćiće do pada pritiska u višim zonama grada, a zatim do potpunog nestanka vode od Kaluškog potoka prema gradu, Bukovici kao i od Mrkočevca prema Kušićanu i Raščićima.