Prekinuto vodosnabdevanje naselja Lug

Zbog kvarova na vodoodnoj mreži naselje Lug neće imati vode u periodu od 12h do 15h.