Promena računa za vodu

Od januara 2015. godine JKP ”Komunalno” uvodi novi programski sistem koji će omogućiti korisnicima da ubuduće račune za vodu dobijaju na kućnu adresu. Korisnici će ubuduće imati mogućnost plaćanja računa na blagajni preduzeća ( bez provizije ) ili u bilo kojoj banci ili pošti popunjavanjem uplatnice dobijene uz račun.

Model računa za vodu

Model računa za vodu

Takođe će kao što se vidi u primeru modela računa stavke  koje korisnik plaća biti detaljno opisane i odvojene po sekcijama. Na ovaj način JKP ”Komunalno” želi da olakša korisnicima dalje korišćenje njihovih usluga.