Radovi na kraku magistralnog cevovoda Lučka reka- Javor( deonica od šahta 12-Crnjevačkog mosta do šahta 17 –Kaluški potok)

U toku je izvođenje radova na zameni cevi magistralnog cevovoda Lučka reka- Javor. Vrednost ugovorenih radova je 11.244.424,00 dinara. Radi se na zameni cevi u dužini od 508 metara. Postavlja se polietilenska cev f315, a pored nje se postavlja sekundarni vod od polietlienske cevi f110mm isto u dužini od 508 metara čime se stiče mogućnost isključenja dotrajale azvesno cementne cevi i povezivanje svih korisnika na novu mrežu.

Ugovor o javnoj nabavci je dodeljen grupi ponuđača čiji je nosilac privredno društvo GP ,,Stabil-pro” d.o.o. Užice, ul. Ratarska br.152, 31000 Užice, PIB 103854737, matični broj 20032391, čija ponuda je jedina prispela, koja je uz to i prihvatljiva. Ugovorena cena iznosi 11.244.424,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost. Odluka o dodeli ugovora je doneta dana 20.07.2016.godine.

Izvori finansiranja radova su 50% Republička direkcija za vode i 50% buđžet opštine Ivanjica

Rok trajanja radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

IMG_20160816_124057