Raspored Cisterni sa vodom

Cisterna

Ivanjičani će  imati na raspolaganju ukupno  4 stacionarne cisterne sa  pijaćom vodom,zahvaljujući kolegama iz Arilja i Požege koje će biti postavljene na vrhu ulice Milinka Kušića ,kod Doma Kulture, Doma Zdravlja  i kod Špik-a za vreme popravke vodovodne mreže.
Cisterne će biti mobilne pa će se po potrebi pomerati na više lokacija.