Slanje računa poštom za građane od 05-10tog u mesecu

Logo-full

Korisnici komunalnih usluga dobijaće račune za vodu i komunalije od 05-10 u mesecu. Slanje računa vršiće Pošta Srbije. U prilogu je dat račun sa objašnjenjem detalja.

Ukoliko korisnik ne dobije ili izgubi račun, isti će moći da dobije u direkciji komunalnog preduzeća svakog radnog dana.

d:vinfo15maintmp-9V0FWW7V___RACIV.FRX