Vodovod

Snabdevanje vodom za piće je zahvatanje, prečišćavanje, prerada i isporuka vode vodovodnom mrežom do mernog instrumenta potrošača, obuhvatajući i merni instrument.

Snabdevanje vodom za piće

Voda

Snabdevanje vodom područja Ivanjice i prigradskih naselja vrši se iz sistema ”Kumanica-Ivanjica”, zahvatanjem vode iz živog toka reke Moravice, na lokalitetu ,,Kumanica”, odakle se čeličnim cevovodom Ø 500 mm, ukupne dužine oko 12,5 km, voda gravitaciono doprema do postrojenja za prečišćavanje ,,Lučka Reka”, u zoni naselja Bedina Varoš, kao i zahvatanjem voda Rzinjske reke i Drvničkog potoka, koje se takođe gravitaciono, cevovodima Ø 200 mm, ukupne dužine oko 2,7 km i Ø 250 mm ukupne dužine oko 2,2 km, dopremaju do postrojenja za prečišćavanje.

U pogledu kapaciteta postojećih izvorišta, raspoložive količine vode iznose oko 240 l/s sa lokaliteta ,,Kumanica”, 25 l/s sa vodozahvata na Rzinjskoj reci  i 15 l/s na Drvničkom potoku, što, prema proračunima sprovedenim u okviru postojeće verifikovane tehničke dokumentacije, zadovoljava buduće potrebe za vodom ovog područja (oko 240 l/s do 250 l/s).

Dalje se tretirane vode, preko rezervoara ,,Lučka Reka”, a putem postojećih cevovoda Ø 250 mm, i delimično izgrađenih glavnih cevovoda Ø 400 mm šalju ka potrošačima.

U vezi sa pružanjem usluge snadbevanja vodom za piće, preduzeće pruža I uslugu odvođenja otpadniih voda.
Odvođenje otpadnih voda je sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda, od priključka korisnika na uličnu kanalizacionu mrežu, tretman otpadnih voda u postrojenju za prečišćavanje. U postojećem stanju infrastrukture preduzeće vrši sakupljanje, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda u recipijent.