Zakupi grobnih mesta

Zakupci grobnih mesta i sva druga lica koja polažu pravo na pojedina grobna mesta na Ivanjičkom, Mazgitu i Palibrčkom groblju da bi produžili zakupe potrebno je da se jave nadležnoj službi komunalnog preduzeća u upravnoj zgradi u centru grada.

Zakupi se obnavljaju na godišnjem ili desetogodišnjem nivou.  Cene zakupa možete videti u sekciji Cenovnici