2016.

Прекиди у водоснадбевању насеља Сењак и Буковица

ЈКП “Комунално“ обавештава да због пуцања цеви на магистралном цевоводу без воде ће остати корисници насеља Сењак и Буковица до од 10:00часова до даљег. Поправку цевовода отежава и нестанак струје па молимо грађане да имају стрпљења.

Одређивање привременог паркиралишта за време Нушићијаде

О Д Л У К А о утврђивању ценовника паркирања на привременом паркиралшту Овом одлуком утврђује се цена паркирања моторних возила на привременом паркиралишту за путничке аутомобиле на Јелића пољу у Ивањици, на катастарској парцели 1757/2 КО Ивањица, за време одржавања фестивала ,,Нушићијада“ у трајању од 26.08.2016.године закључно са 28.08.2016.године.  За приступ ради паркирања моторних …

Одређивање привременог паркиралишта за време Нушићијаде Прочитај више »

Прекиди у Водоснадбевању

Због пуцања цеви на водоводној мрежи у периоду од 12-16 часова воде неће имати корисници улица Венијамина Маринковића ( од Дома инвалида до Брадића потока), Кеј Ослобођења, Браће Рајковић, Милана Михаиловића, Персе Рајевић, Јаворска, Бошка Петровића и део Николићеве од кружног тока…

Јавна набавка мале вредности радова на изградњи крака 1 водоводне мреже у насељу Дубрава

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова Предмет јавне набавке су радови на изградњи крака 1 водоводне мреже у …

Јавна набавка мале вредности радова на изградњи крака 1 водоводне мреже у насељу Дубрава Прочитај више »

Радови на краку магистралног цевовода Лучка река- Јавор( деоница од шахта 12-Црњевачког моста до шахта 17 –Калушки поток)

У току је извођење радова на замени цеви магистралног цевовода Лучка река- Јавор. Вредност уговорених радова је 11.244.424,00 динара. Ради се на замени цеви у дужини од 508 метара. Поставља се полиетиленска цев ф315, а поред ње се поставља секундарни вод од полиетлиенске цеви ф110мм исто у дужини од 508 метара чиме се стиче могућност …

Радови на краку магистралног цевовода Лучка река- Јавор( деоница од шахта 12-Црњевачког моста до шахта 17 –Калушки поток) Прочитај више »

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке контејнера за комунални отпад.

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке су контејнери за комунални отпад. . Назив и ознака …

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке контејнера за комунални отпад. Прочитај више »

ЈКП “Комунално“ позива грађане и правна лица

ЈКП „Комунално“ Ивањица позива и упозорава грађане и правна лица који су прикључени на јавну водоводну мрежу, а да притом нису регистровани као корисници, да се у што краћем року, а најкасније до 31.08.2016.године, обрате правној служби комуналног предузећа, ради легализације прикључка. Од 01.09.2016.године биће спроведена опсежна акција провере неовлашћених прикључака. За све који у …

ЈКП “Комунално“ позива грађане и правна лица Прочитај више »

Обавештење за кориснике комуналних услуга

ЈКП „Комунално“ Ивањица позива и упозорава грађане и правна лица да без одлагања, измире своје доспеле обавезе према предузећу, за комуналне, погребне и услуге паркиралишта, на благајни или преко текућег рачуна предузећа чији је број назначен у рачунима и дневним паркинг картама. Предузеће је већ предузело мере ради принудне наплате потраживања. За сва дуговања већег …

Обавештење за кориснике комуналних услуга Прочитај више »