2018.

Нерадно време паркинг сервиса

По Закону о државним празницима нерадни дани паркинг сервиса су 01,01,2019. године и 02.01.2019. године ( Нова Година) као и 07.01.2019. године ( Божић). Наведене датуме паркинг се неће наплаћивати.

ПАРКИНГ СЕРВИС – НЕРАДНИ ДАНИ   По закону о државним празницима нерадни дан је  12.11.2018. године. Тог дана Паркинг сервис неће радити

Јавна набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Предмет јавне набавке су добра – специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање …

Јавна набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система Прочитај више »

Јавна набавка услуга осигурања имовина и лица

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга Предмет јавне набавке су услуге – осигурање имовине и лица. Назив и …

Јавна набавка услуга осигурања имовина и лица Прочитај више »

Јавна набавка за извођење радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на …

Јавна набавка за извођење радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља Прочитај више »

Јавна набавка извођења радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова Предмет јавне набавке је извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних …

Јавна набавка извођења радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици Прочитај више »

Јавна набавка за извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова Предмет јавне набавке је извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних …

Јавна набавка за извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици Прочитај више »

Јавно надметање за продају половних возила у ЈКП “Ивањица“

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016 и 113/2017)  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА  О Б Ј А В Љ У Ј Е  ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА Предмет јавног надметања ради продаје су половна возила са следећим почетним ценама: путничко моторно …

Јавно надметање за продају половних возила у ЈКП “Ивањица“ Прочитај више »