2020.

Јавна набавка услуга осигурања

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкамаЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦАУлица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањицајкпивањица.рсО б ј а в љ у ј еПОЗИВза подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугаПредмет јавне набавке су услуге – осигурање имовине и лица.Назив и ознака из општег речника набавке – Услуге осигурања …

Јавна набавка услуга осигурања Прочитај више »

Обавештење корисницима

Поштовани корисници, поводом проглашене ванредне ситуације ЈКП “Ивањица“ обавештава своје кориснике да своје месечне рачуне могу затражити да им се достави на е-маил. Сви такви захтеви могу се упутити на е-маил рацуни@јкпивањица.рс . Такође сва физичка и правна лица могу регистровати своје е-маил налоге да им се и у будућности месечни рачуни достављају електронским путем. …

Обавештење корисницима Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДАб РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА Предмет отуђења су половно возило и половни …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДАб РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА Прочитај више »

Јавна набавка ХТЗ-а

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је лична заштитна опрема. Назив и ознака из општег …

Јавна набавка ХТЗ-а Прочитај више »

Јавна набавка за извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици.

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова Предмет јавне набавке је извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних …

Јавна набавка за извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици. Прочитај више »

Јавна набавка поправке и одржавања водомера

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга Предмет јавне набавке су услуге – поправке и одржавање водомера. Назив и …

Јавна набавка поправке и одржавања водомера Прочитај више »

Јавна набавка водоводног материјала

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Предмет јавне набавке је водоводни материјал. Назив и ознака из општег речника …

Јавна набавка водоводног материјала Прочитај више »

Јавна набавка течног хлора и натријум хипохлорита

ЈКП ,,ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-14/2020 НАБАВКА ТЕЧНОГ ХЛОРА И НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТА Крајњи рок за достављање понуда: 31.01.2020.године до 11,00 часова Јавно отварање: 31.01.2020.године у 11,45 часова ИВАЊИЦА, ЈАНУАР 2020.ГОДИНЕ На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама и …

Јавна набавка течног хлора и натријум хипохлорита Прочитај више »