2021.

Јавни позив ради отуђења половног возила

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене …

Јавни позив ради отуђења половног возила Прочитај више »

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђење половних возила и контејнера

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА О Б Ј А В Лј У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЛјАНјЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДАРАДИ ОТУЂЕНјА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРАУ ПОНОВЛјЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАНјА Предмет отуђења су половна …

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђење половних возила и контејнера Прочитај више »

Јавни оглас за надметање

Јавно комунално предузеће “Ивањица“ Ивањица објављује јавни позив за прикупљање писмених понуда ради отуђења половних моторних возила и половних контејнера. Рок за достављање понуда је 20.05.2021.године до 12 часова. Све остале информације можете добити путем телефона 032/5150-226 или прочитати на интернет страни комуналног предузећа.

Јавна набавка алуминијум сулфата

ЈКП ,,ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕНјУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-15/2021НАБАВКА АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТА Крајњи рок за достављање понуда: 12.02.2021.године до 13,00 часоваЈавно отварање: 12.02.2021.године у 13,30 часова ИВАНјИЦА, ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ На основу члана 27. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкамаи члана 52. став …

Јавна набавка алуминијум сулфата Прочитај више »

Јавна натријум силиката (воденог стакла)

ЈКП ,,ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕНјУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-14/2021НАБАВКА НАТРИЈУМ СИЛИКАТА (ВОДЕНОГ СТАКЛА) Крајњи рок за достављање понуда: 12.02.2021.године до 13,00 часоваЈавно отварање: 12.02.2021.године у 13,05 часова ИВАНјИЦА, ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ На основу члана 27. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкамаи члана …

Јавна натријум силиката (воденог стакла) Прочитај више »

Јавна набавка течног хлора и натријум хипохлорита

ЈКП ,,ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕНјУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-13/2021НАБАВКА ТЕЧНОГ ХЛОРА И НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТА Крајњи рок за достављање понуда: 12.02.2021.године до 13,00 часоваЈавно отварање: 12.02.2021.године у 13,15 часова ИВАНјИЦА, ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ На основу члана 27. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкамаи …

Јавна набавка течног хлора и натријум хипохлорита Прочитај више »

Обавештење

У склопу пројекта Националног програма за управљање ризиком од елементарних непогода, креирана је апликација „Сиувс Мобиле“ и на тај начин грађанима је омогућено да свакодневно прате обједињени систем сервисних информација и информација о управљању ризиком у ванредним ситуацијама.Преко ове апликације Општински штаб за ванредне ситуације ће информисати грађане о издатим упозорењима, донетим мерама и наредбама …

Обавештење Прочитај више »