2022.

Cenovnik usluga parking servisa Ivanjica

Одлука о утврђивању ценовника паркирања

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 14. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица“ бр.9/2012 и 10/2014), и члана 35. став 1. тачка 17. Статута Јавног комуналног предузећа “Ивањица“ Ивањица, Надзорни одбор предузећа, на X седници одржаној дана 21.12.2022.године, донео је …

Одлука о утврђивању ценовника паркирања Прочитај више »

Позив за подношење понуда за закуп земљишта

НАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈНЗАКУП ЗЕМЉИШТАСтрана 1/ 20ЈКП ,,ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦАНАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДАПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМАБР. 2-2-28/2022НАБАВКА ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЗАКУПАДатум и време:Крајњи рок за достављање понуда: 30.08.2022.године до 13,00 часоваЈавно отварање: 30.08.2022.године у 13,30 часоваИВАЊИЦА, АВГУСТ 2022.ГОДИНЕНАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈНЗАКУП ЗЕМЉИШТАСтрана …

Позив за подношење понуда за закуп земљишта Прочитај више »