Ценовник услуга Паркинг сервиса

Ценовник услуга паркинг сервиса Ивањица

Цене паркирања моторних возила (путничких аутомобила) утврђују се у следећим износима, и то:

– паркирање у трајању од 60 минута (за сваки започети час) 45,00 динара
– месечна карта за паркирање – физичка лица 2.500,00 динара
– месечна карта за паркирање – правна лица 3.500,00 динара
– повлашћена месечна паркинг карта за станаре 500,00 динара
– повлашћена годишња паркинг карта за станаре 6.000,00 динара
– повлашћена месечна паркинг карта за предузетнике и правна лица 1.700,00 динара
– повлашћена годишња паркинг карта за предузетнике и правна лица 20.400,00 динара
– месечна резервација паркинг места 10.500,00 динара
– годишња резервација паркинг места 126.000,00 динара
– дневна паркинг карта 1.000,00 динара

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДА ПРИЛИКОМ ПЛАЋАЊА ПАРКИНГ КАРТЕ СЛАЊЕМ СМС ПОРУКА ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА, ПРИ ЧЕМУ ОПЕРАТЕРИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА – ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ТЕЛЕНОР И ВИП, ИСТУПАЈУ ИСКЉУЧИВО КАО ЗАСТУПНИЦИ ПАРКИНГ СЕРВИСА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА ОДНОСНОГ УГОВОРА И НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ, ТА ДА СЕ КОРИСНИЦИМА ЗА СВА ЕВЕНТУАЛНО СПОРНА ПИТАЊА МОГУ ОБРАТИТИ ДИРЕКТНО ПАРКИНГ СЕРВИСУ. ТАКОЂЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ПАРКИНГ СЕРВИСУ СМАТРАЋЕ СЕ ИЗМИРЕНИМ КАДА КОРИСНИК ИЗМИРИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОПЕРАТОРУ У ПОГЛЕДУ КУПЉЕНИХ ПАРКИНГ КАРТИ.