Ценовник услуга Паркинг сервиса

Ценовник услуга паркинг сервиса Ивањица

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 14. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист
општине Ивањица'' бр.9/2012 и 10/2014), и члана 35. став 1. тачка 17. Статута Јавног комуналног
предузећа „Ивањица“ Ивањица, Надзорни одбор предузећа, на X седници одржаној дана
21.12.2022.године, донео је следећу:

О Д Л У К У

о утврђивању ценовника паркирања

1.  Овом одлуком утврђују се цене паркирања моторних возила на јавним паркиралиштима
којима управља Јавно комунално предузеће „Ивањица“ Ивањица, на подручју Ивањице.
2. У цене паркирања урачунат је порез на додату вредност.
3.  Цене паркирања моторних возила утврђују се у следећим износима:

 

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ЦЕНОВНИК

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДА ПРИЛИКОМ ПЛАЋАЊА ПАРКИНГ КАРТЕ СЛАЊЕМ СМС ПОРУКА ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА, ПРИ ЧЕМУ ОПЕРАТЕРИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА – ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ТЕЛЕНОР И ВИП, ИСТУПАЈУ ИСКЉУЧИВО КАО ЗАСТУПНИЦИ ПАРКИНГ СЕРВИСА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА ОДНОСНОГ УГОВОРА И НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ, ТА ДА СЕ КОРИСНИЦИМА ЗА СВА ЕВЕНТУАЛНО СПОРНА ПИТАЊА МОГУ ОБРАТИТИ ДИРЕКТНО ПАРКИНГ СЕРВИСУ. ТАКОЂЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ПАРКИНГ СЕРВИСУ СМАТРАЋЕ СЕ ИЗМИРЕНИМ КАДА КОРИСНИК ИЗМИРИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОПЕРАТОРУ У ПОГЛЕДУ КУПЉЕНИХ ПАРКИНГ КАРТИ.