Обавештење корисницима Паркинг Услуга

Лого 2 хеадер.фw

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДА ПРИЛИКОМ ПЛАЋАЊА ПАРКИНГ КАРТЕ СЛАЊЕМ СМС ПОРУКА ЗАКЉУЧУЈУУГОВОР О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА, ПРИ ЧЕМУ ОПЕРАТЕРИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА – ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ТЕЛЕНОР И ВИП, ИСТУПАЈУ ИСКЉУЧИВО КАО ЗАСТУПНИЦИ ПАРКИНГ СЕРВИСА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА ОДНОСНОГ УГОВОРА И НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ, ТА ДА СЕ КОРИСНИЦИМА ЗА СВА ЕВЕНТУАЛНО СПОРНА ПИТАЊА МОГУ ОБРАТИТИ ДИРЕКТНО ПАРКИНГ СЕРВИСУ. ТАКОЂЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ПАРКИНГ СЕРВИСУ СМАТРАЋЕ СЕ ИЗМИРЕНИМ КАДА КОРИСНИК ИЗМИРИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОПЕРАТОРУ У ПОГЛЕДУ КУПЉЕНИХ ПАРКИНГ КАРТИ.